fbpx
Wybierz hotel
Rezerwacja

Wybierz spośród 12 hoteli

Przyjazd

18 lipca 2024

Wyjazd

19 lipca 2024

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

• Raport ESG Qubus Hotel
• Kodeks postępowania Qubus Hotel
• Wytyczne w zakresie etyki dla Dostawców towarów i usług

Raport ESG

Raport ESG jest dokumentem, który informuje o działaniach podejmowanych przez Qubus Hotel w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania. Raport ten prezentuje wyzwania, cele, strategie oraz wyniki organizacji w tych obszarach.

Najważniejsze działania z 2023 roku →

 • Regularne audyty energetyczne wszystkich hoteli
 • Montaż instalacji sprzyjających oszczędzaniu zużycia wody
 • Wprowadzenie monitoringu strat w kuchni i praca nad ich zmniejszeniem
 • Wprowadzenie w hotelach dystrybutorów do wody
 • Wspieranie organizacji charytatywnych i pożytku publicznego
 • Wspieranie społeczności lokalnych – zakup lokalnych produktów do hotelowych restauracji
 • Ograniczanie zużycia papieru poprzez wdrożenie systemów do podpisu elektronicznego na recepcjach hotelowych
 • Kontynuowanie współpracy ze szkołami zawodowymi i szkolenie młodych ludzi w zawodzie hotelarza
 • Dalsze wdrażenie regulacji wynikających z norweskiej ustawy o przejrzystości
 • Dalsze rozwijanie kompetencji i potrzeb edukacyjnych Pracowników

.

.

.

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania to dokument, który określa zestaw zasad, wartości i standardów postępowania, których oczekuje się, że pracownicy i przedstawiciele firmy będą przestrzegać w swojej pracy. Kodeks postępowania stanowi wytyczne dotyczące etyki, uczciwości, odpowiedzialności społecznej i zgodności z prawem, obowiązujące w spółce CAIANO.

Co zawiera się w kodeksie? →

 • Odpowiedzialność
 • Równość, różnorodność i integracja
 • Bezpieczeństwo i ochrona
 • Nękanie i zastraszanie
 • Prywatność i ochrona danych osobowych
 • Konflikt interesów
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • Poufność
 • Międzynarodowe ograniczenia handlowe
 • Komunikacja zewnętrzna i relacje z mediami

.

.

.

Wytyczne dla dostawców towarów i usług

Spisane wytyczne mają promować i przyczyniać się do zapewnienia poszanowania podstawowych praw człowieka i godnych warunków pracy związanych z produkcja towarów i świadczeniem usług dla CAIANO.

Czego dotyczą wytyczne? →

 • BHP
 • Dyskryminacja i nękania
 • Wolność zrzeszania się
 • Praca dzieci i praca przymusowa
 • Warunki pracy
 • Praktyki biznesowe
 • Zgodność i monitorowanie
 • Ochrona prywatności i danych osobowych

Wybierz spośród 12 hoteli

? Wprowadź kod promocyjny

Przyjazd

18

lipiec 2024

Wyjazd

19

lipiec 2024

Liczba gości

1
? Ilość dzieci będziesz mógł wprowadzić w kolejnym kroku rezerwacji.
Najlepsze ceny zawsze na naszej stronie
Proszę wybrać miasto

pn
wt
śr
cz
pt
so
nd

pn
wt
śr
cz
pt
so
nd
Przyjazd - Wyjazd (pobyt na %s nocy)