fbpx
Wybierz hotel
Rezerwacja

Wybierz spośród 12 hoteli

Przyjazd

23 czerwca 2024

Wyjazd

24 czerwca 2024

Regulamin strony internetowej

Regulamin użytkowania strony internetowej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin użytkowania strony internetowej (dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania i dostępu do strony internetowej Qubushotel.com ,
2. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z niniejszej strony internetowej użytkownik ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić. W razie braku zgody na jakiekolwiek postanowienia Regulaminu użytkownik niniejszej strony internetowej powinien zaprzestać wszelkich akcji na niej dokonywanych i opuścić tę stronę bez zbędnej zwłoki.
4. Użyte na niniejszej stronie internetowej nazwy firm, ich logo lub nazwy handlowe należą do ich właścicieli, a znajdują się na niej w celach ich rozpoznania. Oznaczenia te mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
5. Nie jest dozwolone nieuprawnione korzystanie ze znajdujących się na niniejszej stronie internetowej treści, w tym utworów, ich reprodukcja, retransmisja lub inne użycie , gdyż takie działanie może naruszać prawa wynikające m. in.: z ochrony znaków towarowych lub praw autorskich.
6. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące strony prosimy zgłaszać na adres e-mail: marketing@qubushotel.com

II. DEFINICJE
1. FORMULARZ KONTAKTOWY – kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela strony internetowej;
2. STRONA INTERNETOWA – ta strona, o adresie www.qubushotel.com, służąca do świadczenia usług elektronicznych i reklamy;
3. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz nieposiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z treści i usług niniejszej strony internetowej;
4. WARUNKI wszelkie zasady korzystania ze strony internetowej określone postanowieniami Regulaminu, pliki cookies, zasady polityki prywatności, a także wszelkie inne warunki zawarte w treści strony internetowej, dotyczące stosownych właściwości, funkcji strony internetowej oraz obsługi klienta.
5. ADMINISTRATOR – Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, mianowicie: Qubus Hotel Management Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 18, 53-117 Wrocław, NIP: 599-23-64-600, REGON: 210616307, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000014268
6. WŁAŚCIWE PRAWO – niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu;

III. ZAKRES WARUNKÓW
1. Administrator umożliwia dostęp do niniejszej strony internetowej, zgodnie z Regulaminem.
2. Wszelkie treści opublikowane na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i mogą być wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.
3. Warunkiem korzystania z niniejszej strony internetowej przez Użytkownika jest akceptacja Regulaminu.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
1. Niniejsza strona internetowa obsługiwana jest za pomocą dostępnych na rynku przeglądarek internetowych. Nie są wymagane żadne specyficzne parametry urządzenia końcowego obsługującego przeglądarkę.
2. Użytkownik który zaakceptował Regulamin może oglądać, kopiować, rozpowszechniać oraz drukować treści z niniejszej strony internetowej bez zmiany ich treści, pod następującymi warunkami:
a) wykorzystane ze strony treści nie będą używane komercyjnie, a wyłącznie w celach informacyjnych;
b) Kopie wykonane przez Użytkownika będą zawierały odnośniki do niniejszej strony internetowej, bądź dane autora treści oraz informacje na temat praw autorskich.
3. Nie wolno kopiować lub używać oprogramowania technologii oraz procesów i stanowiących elementy niniejszej strony internetowej.
4. Użytkownicy korzystający ze strony powinni przestrzegać powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, w tym m. in. przepisów prawa cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy prawo telekomunikacyjne.
5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej: Nie wolno korzystać z niniejszej strony internetowej:
a) w sposób, który prowadziłby do naruszenia przepisów Właściwego Prawa;
b) w sposób sprzeczny z Właściwym prawem, w sposób nieuczciwy, także zmierzający do obejścia prawa lub wyrządzenia komukolwiek szkody lub krzywdy.
c) do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Regulaminem; do wysyłki, wgrywania, bądź używania jakichkolwiek treści niezgodnymi z Regulaminem,
d) do przekazywania lub zachęcania do wysyłki niezamówionych reklam lub materiałów promocyjnych lub podobnych treści, zwłaszcza zaliczonych do kategorii SPAM.
e) do udostępniania lub wysyłki danych, materiałów, plików itp. zawierających oprogramowanie szpiegujące, wirusy, konie trojańskie oprogramowanie z reklamami oraz wszelkie inne szkodliwe programy, zawierające złośliwy kod komputerowy w celu wpływania na funkcjonowanie jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania komputerowego czy też wpływająco niekorzystnie na Użytkownika.

V. COOKIES
1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: “cookies“) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
2. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania plików cookies, znajdują się w zakładce https://www.qubushotel.com/pl/artykuly/informacja-o-cookies. Polityka cookies.

VI. LINKI ZEWNĘTRZNE
1. Wszelkie adresy i odnośniki do innych stron na niniejszej stronie internetowej podane są w celach informacyjnych .
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za znajdujące się poza niniejszą stroną internetową treści, a także za spowodowane przez nie ewentualne szkody.

VII. PLUGIN FACEBOOK
1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego Facebook
2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Administratora na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy
6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące przeglądania strony internetowej dobrze jest, aby Użytkownik wylogował się wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

VIII. KONTAKT PRZEZ FOMULARZ
1. Użytkownik w celu kontaktu z Administratorem może wypełnić specjalny formularz kontaktowy na stronie internetowej, zwany dalej Formularzem Kontaktowym.
2. Celem udzielenia odpowiedzi i obsługi Formularza Kontaktowego Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych podanych w Formularzu Kontaktowym.

IX. ZASADY UMIESZCZANIA OPINII NA QUBUSHOTEL.COM

1. Qubus Hotel, przy pozyskiwaniu opinii, polega na usługodawcach zewnętrznych, w tym: portalu Booking.com czy google.com.
2. Szczegółowy sposób oraz zasady zbierania i publikowania opinii przez portal Booking.com znajduje się pod adresem. https://partner.booking.com/pl/pomoc/opinie-go%C5%9Bci Qubus Hotel nie ma żadnego wpływu na proces pozyskiwania i weryfikowania opinii przez Booking.com oraz inne portale.
3. Zgodnie z polityką Booking.com opinię mogą dodawać wyłącznie goście, którzy zarezerwowali pobyt za pośrednictwem platformy Booking.com (łącznie z rezerwacjami oznaczonymi jako niedojazdy i rezerwacjami dokonanymi w imieniu znajomych lub rodziny) i/lub przebywali w obiekcie,
4. Wszystkie opinie wyrażone na temat Qubus Hotel są dostępne m.in. pod adresem __ Booking.com. Tym niemniej jednak, dla celów marketingowych, kilka wybranych opinii jest zamieszczonych na stronach poszczególnych hoteli sieci Qubus Hotel, to jest: www.qubushotel.com
5. Nie płacimy za wyrażanie pozytywnych opinii, ani nie zlecamy ich napisania. Wszystkie opinie, które są publikowane na stronie Booking.com i innych portalach zostały napisane przez użytkowników dobrowolnie, po skorzystaniu z pobytu, zgodnie z zasadami tych portali, na które nie mamy wpływu. Dokładamy wszelkich starań, aby polepszyć jakość naszych usług, zatem wszelkie opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne są dla nas tak samo cenne.
6. Opinie są weryfikowane przez usługodawców zewnętrznych, przez zalogowanych użytkowników, którzy skorzystali z noclegu.
7. Zasady umieszczania opinii zostały określone na stronach domowych usługodawców.

X. POSZANOWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Administratora, pojawiające się na stronie internetowej (zwane łącznie: “Znakami“), stanowią znaki towarowe Administratora.
3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Administratora. znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

XI. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA
Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Obowiązek Informacyjny. polityka prywatności

XII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
8. Pomimo podejmowania przez Administratora największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Administratora błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Administratorowi.
9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

XIII. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ
1. Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała część Warunków pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.
2. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkie postanowienia Ogólnych warunków zachowują ważność w każdym innym systemie prawnym.

XIV. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW
Jeśli nie postanowiono inaczej, Regulamin stanowi kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszego Regulaminu.

XV. ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji niniejszych zapisów na przedmiotowej stronie internetowej. Zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji.
2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Regulaminu. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmian w Regulaminie.

XVI. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy (negocjacji).
2. Wszystkie spory wynikające z niniejszych zapisów Regulaminu rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

XVII. PODSTAWA PRAWNA
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy Prawa właściwego, w tym m. in. następujące ustawy:
a) ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ;
b) ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r ;
c) ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
d) ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.;

XVIII. PODSTAWA PRAWNA
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy Prawa właściwego, w tym m. in. następujące ustawy:
a) ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ;
b) ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r ;
c) ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
d) ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.;


Wybierz spośród 12 hoteli

? Wprowadź kod promocyjny

Przyjazd

23

czerwiec 2024

Wyjazd

24

czerwiec 2024

Liczba gości

1
? Ilość dzieci będziesz mógł wprowadzić w kolejnym kroku rezerwacji.
Najlepsze ceny zawsze na naszej stronie
Proszę wybrać miasto

pn
wt
śr
cz
pt
so
nd

pn
wt
śr
cz
pt
so
nd
Przyjazd - Wyjazd (pobyt na %s nocy)