Wybierz hotel
Rezerwacja

Wybierz spośród 11 hoteli

Przyjazd

28 marca 2023

Wyjazd

29 marca 2023

Raport zrównoważonego rozwoju w sieci Qubus Hotel


to dokument, który ukazuje nasze starania w dążeniu do stałego rozwoju firmy w zakresach: społecznym, środowiskowym i korporacyjnym.

1. Oświadczenie zarządu.

Qubus Hotel jest jedną z największych sieci hoteli klasy biznes w Polsce. Pierwszy hotel w sieci został otworzony w Zielonej Górze w 1996. Firma Caiano była udziałowcem Grupy Qubus Hotel już w 2001 roku. Od 2007 roku Qubus Hotel stał się w całości własnością grupy Caiano.

Obecnie sieć składa się z 12 hoteli – 11 hoteli marki Qubus Hotel oraz hotel Alto w Żorach – stworzony jako osobna koncepcja. Wszystkie Hotele znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach. Łącznie sieć dysponuje 1200 pokojami. 10 hoteli działa we własnych budynkach. Sieć Qubus Hotel posiada także ciekawe nieruchomości w Katowicach i Poznaniu.
Wszystkie nasze hotele dysponują zapleczem konferencyjnym, począwszy od jednej sali konferencyjnej w Qubus Hotel Łódź aż po 11-12 sal w Qubus Hotel Kraków i Qubus Hotel Legnica.
Sieć ma bardzo duże doświadczenie w organizowaniu konferencji oraz szkoleń. Uczestnicy bardzo wysoko oceniają wydarzenia organizowane w naszych hotelach.

Qubus Hotel Holding Sp. z o.o. wraz z 3 spółkami córkami również należą do grupy Caiano i współdzielą te same wartości. Caiano od zawsze kładzie nacisk na długoterminową współpracę, efektywną pracę, uczciwość oraz zaufanie. Wizją Caiano jest tworzenie trwałych wartości w sposób odpowiedzialny, w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku.
Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja teraźniejsze potrzeby bez jednoczesnego narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania swoich potrzeb.


Zrównoważony rozwój dzieli się na 3 wymiary:

 • Ekonomiczny,
 • Społeczny,
 • Środowiskowy.

Skupienie się na zrównoważonym rozwoju oraz ładzie korporacyjnym jest bardzo ważne.
Krótkoterminowy zysk może być sprzeczny z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Poprzez długoletnie kreowanie naszych wartości dążymy do tego, aby mieć pozytywny wkład w zrównoważony rozwój.
Wierzymy, że skoncentrowanie się na zredukowaniu konsumpcji oraz dbanie o aktywa to jedne z najważniejszych wkładów w zrównoważone społeczeństwo. W naszych działaniach będziemy nadal w odpowiedzialny sposób tworzyć trwałe wartości w trosce o wspólne dobro. W naszej firmie panuje
zasada utrzymywania oraz wydłużania żywotności aktywów tak długo jak jest to możliwe. Właściwa konserwacja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wydajnego zarządzania. Wysoki standard naszych hoteli jest utrzymywany poprzez ciągłe renowacje oraz modernizacje.


W Qubus Hotel uważamy, że zrównoważony rozwój środowiskowy i społeczny jest ściśle powiązany z rentownością przedsiębiorstwa. Nie możemy osiągać zysków bez odpowiedzialnego prowadzenia biznesu oraz dbałości o ludzi i środowisko.
Niektóre obszary na których skupiamy się podczas naszego działania to:

 • różnorodność,
 • promowanie zatrudnienia wśród ludzi młodych wraz z zapewnieniem im odpowiednich szkoleń,
 • dbanie o środowisko,
 • budowanie długoterminowych wartości,
 • niemarnowanie jedzenia.

Qubus Hotel opracował raport ESG za rok 2021. Chcemy skierować uwagę na znaczenie zrównoważonego rozwoju w naszej działalności. Poniższy raport ma na celu opisanie działań jakie nasza firma podejmuje w tym kierunku. Zrównoważony rozwój powinien być istotą tego co robimy.
Chcemy aby nasi Goście i partnerzy biznesowi wiedzieli, że jesteśmy częścią „zielonej zmiany”.
Będziemy nadal robić to w czym jesteśmy dobrzy, a większy nacisk kładziony na środowisko sprawi, że będziemy jeszcze lepsi.

2. Cele zrównoważonego rozwoju.

W trakcie opracowywania raportu ESG dokonano również analizy Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CRZ) w celu zidentyfikowania, które z 17 celów są najistotniejsze dla firmy.

3. Środowisko, zrównoważona (odpowiedzialna) konsumpcja i współpraca w osiąganiu celów.

3.1 System Jakości sieci QUBUS:
Qubus posiada system jakości związany z działalnością gospodarczą, ochroną środowiska, transportem i utylizacją odpadów, który pod wieloma względami podobny jest do systemu ISO.

3.2 Woda
Woda jest bardzo ważnym surowcem.
Intensywnie pracujemy nad tym, aby zredukować jej zużycie. Oto kilka z podjętych przez nasz działań:

 • zachęcanie naszych Gości, aby używali tych samych ręczników dłużej niż jeden dzień,
 • nieustanna praca we wszystkich departamentach aby ograniczyć wykorzystywanie wody,
 • instalacja ekonomicznych kranów i pryszniców,
 • raportowanie zużycia wody.

Aktualne zużycie wody przez jednego Gościa wynosi 0,15-0,25 m3, co daje około 150-250 litrów. Zredukowanie tej liczby jest naszym celem. Kontrolujemy sytuację na podstawie miesięcznych analiz.

3.3 Energia
Pracujemy nad oszacowaniem nowych metod, aby być energetycznie wydajniejszymi. Monitorujemy wewnętrzne zużycie energii każdego miesiąca.

Jakie działania podjęliśmy w 2021?

 • wprowadziliśmy kontrolowaną procedurę wprowadzania hoteli w tryb oszczędzania gdy obłożenie jest na niskim poziomie, stąd redukujemy zużycie energii
 • wymieniliśmy poszczególne urządzenia na energooszczędne zamienniki, dla przykładu zmiana żarówek na LED’y w hotelach,
 • zastosowanie systemu BMS we wszystkich hotelach,
 • kontrola zużycia energii w obiektach, jeśli chodzi o media
 • instalacja systemu paneli fotowoltaicznych w głównym biurze we Wrocławiu oraz w hotelu w Gliwicach
 • regularne audyty w hotelach,
 • zmiana systemu klimatyzacji na energooszczędny oraz instalacja pomp ciepła,
 • użycie systemu retencji wody we wszystkich hotelach.

W planach mamy:

 • instalacje systemu paneli fotowoltaicznych w trzech obiektach: Kielce, Zielona Góra oraz w
  hotelu Alto w Żorach,
 • wyposażenie każdego hotelowego parkingu w stacje do ładowania elektrycznych samochodów.


3.4 Chemikalia.
Stosujemy się do systemu i odpowiednich regulacji prawnych. Nasz dostawca, Ecolab, posiada
ekologiczne certyfikaty.


3.5 Jedzenie
Około 30% z wyprodukowanego przez nas jedzenia jest marnowane. To niedopuszczalne!
Monitorujemy stosunek kosztów surowców do cen sprzedaży oraz inwentarz produktów
śniadaniowych. Odpady przechowywane są w magazynie jako osobna kategoria w celu kontroli
sytuacji. Nasz cel na 2022 rok to poznać w pełni skalę marnowania jedzenia oraz pracować nad tym,
aby ją zredukować.
Skupiamy się na tym, aby korzystać z regionalnych produktów tak więc wspieramy lokalnych, często
małych producentów redukując tym samym ślad węglowy.

Nasze plany na 2022 rok:

 • rozważenie zmiany rozmiaru talerzy z 24 do 21 centymetrów,
 • zwiększenie ilości lokalnych produktów używanych w hotelowych restauracjach.
 • segregacja odpadów,
 • zarządzanie obiegiem opakowań pod nadzorem systemu BDO (baza danych dotycząca zarządzania produktami, opakowaniami i odpadami).
 • zmiana plastikowych opakowań na biodegradowalne.
 • usuwanie odpadów gastronomicznych (przy użyciu m.in. separatorów).


3.6 Odpady
Co zrobiliśmy w 2021?
Około 30% z wyprodukowanego przez nas jedzenia jest marnowane. To niedopuszczalne!
Monitorujemy stosunek kosztów surowców do cen sprzedaży oraz inwentarz produktów
śniadaniowych. Odpady przechowywane są w magazynie jako osobna kategoria w celu kontroli
sytuacji. Nasz cel na 2022 rok to poznać w pełni skalę marnowania jedzenia oraz pracować nad tym,
aby ją zredukować.
Skupiamy się na tym, aby korzystać z regionalnych produktów tak więc wspieramy lokalnych, często
małych producentów redukując tym samym ślad węglowy.
Nasze plany na 2022 rok:
– rozważenie zmiany rozmiaru talerzy z 24 do 21 centymetrów,
– zwiększenie ilości lokalnych produktów używanych w hotelowych restauracjach.

4. Godziwa praca i wzrost ekonomiczny,  równość płciowa oraz różnorodność, redukcja nierówności.

Przyjazne środowisko pracy pozwala na przyciąganie oraz utrzymanie kompetentnych pracowników.
Kapitał ludzki jest niezwykle ważny dla dobrego zarządzania firmą. Qubus Hotel przestrzega
wszystkich praw i regulacji. Nasza firma oferuje konkurencyjną stawkę oraz warunki. Aktualnie, nasi
pracownicy mogą czerpać korzyść z różnych benefitów takich jak prywatna opieka medyczna, lunch w
miejscu pracy, dofinansowanie do karty Multi-sport oraz świadczenia z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy z funduszu socjalnego. Nasza firma promuje szczepienia przeciw COVID-19.

Qubus Hotel pracuje nad procedurą demaskacji nielegalnych działań w obrębie środowiska pracy.
W naszej sieci mamy Zaufanego Przedstawiciela Załogi, który reprezentuje personel przed
pracodawcami oraz pomaga pracownikom z regulacjami oraz sprawami dotyczącymi miejsca pracy.
Próg zwolnień zdrowotnych w roku 2021 w naszej sieci wyniósł 7,7%, mimo tego, że był to okres
pandemiczny. Średnia dni zwolnień lekarskich w roku 2021 w sieci Qubus Hotel wyniosła 29,69%,
porównując z ogólnopolskim wynikiem 39,27%.


Różnorodność i równość jest ważna w Qubus Hotel:

 • Nasze środowisko pracy polega na zróżnicowaniu i równości
 • Jakakolwiek dyskryminacja na tle rasowym, religijnym, poglądowo-politycznym,
  narodowościowym, pochodzeniowym lub innym jest naruszeniem zasad równości i jest
  nieakceptowalna
 • Traktujemy się nawzajem z należytym szacunkiem i uprzejmością

W roku 2021 mieliśmy pracowników 4 różnych narodowości (polskiej, ukraińskiej, białoruskiej i
tureckiej).
Więcej niż 60% stanowisk kierowniczych jest objętych przez kobiety. Qubus Hotel chce w dalszym ciągu zwalczać nierówności płciowe na rynku pracy.


W 2021 Qubus Hotel:

 • szkolił młodych ludzi w zawodach hotelarskich na podstawie umów ze szkołami zawodowymi
 • sprostał oczekiwaniom edukacyjnym naszych pracowników (Akademia Qubus, Akademia Team
  Management, platforma e-learningowa, program adaptacyjny, biblioteka firmowa)


W związku z sytuacją obecnie panującą w Ukrainie, podjęliśmy następujące kroki:

 • wspieranie i zatrudnianie osób uchodźczych z terenów Ukrainy
 • zapewnienie zakwaterowania dla pracowników z Ukrainy oraz ich rodzin

5. Społeczność lokalna

Troszczymy się o naszą lokalną społeczność, w związku z tym w 2021 nasz hotel w Kielcach przekazał 24 łóżka na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Z uwagi na sytuację Ukrainy oraz chęć pomocy ofiarom wojny, w 2022 roku współpracujemy z
placówkami takimi jak:

 • Centrum Pomocy Uchodźcom w Rzeszowie
 • Centrum ds. Katastrofy i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” we Wrocławiu
 • Kościół Baptystów w Głogowie
 • Urząd miejski w Gorzowie Wielkopolskim
 • Urząd miejski w Strzelcach Krajeńskich
  W naszych restauracjach staramy się używać jak największej ilości produktów lokalnych, tym samym
  wspierać ich dostawców

6. Handel ludźmi

Handel ludźmi jest pogwałceniem praw człowieka. W naszej sieci przestrzegamy wszystkich praw oraz regulacji, które pozwalają nam chronić naszych Gości na najwyższym poziomie.

7. Antykorupcja

Spółka Qubus Hotel absolutnie nie akceptuje żadnej formy korupcji.

8. Ochrona prywatności

Prawo do prywatności jest jednym z praw człowieka. Dokonujemy wszelkich starań, by prywatność naszych Gości nie była naruszona w żaden sposób.  Nasi Goście sami decydują, w jaki sposób ich dane są przetwarzane.

Działamy zgodnie z regulacjami RODO. Skupiamy się na ochronie danych osobowych i mamy opracowane specjalne działania pozwalające nam na jak najlepszą ochronę naszych Gości.

9. Cyberbezpieczeństwo i innowacje technologiczne

Sieć Qubus Hotel dokłada wszelkich starań by przeciwdziałać atakom hakerskim. Wysoki standard cyberbezpieczeństwa jest ważny w zapobieganiu oszustwom, kradzieży danych osobowych oraz zminimalizowaniu przestoju w kluczowych systemach komputerowych.

Wspieranie innowacji technologicznych takich jak wirtualizacja systemów komputerowych, konteneryzacja aplikacji, samoobsługowe kioski check-in, centralizacja zasobów IT w celu ich skuteczniejszego użycia, wdrażania aplikacji mobilnych, które pozwolą na szybszy dostęp do informacji i lepsze zarządzanie, tworzenie usług informatycznych automatyzujących procesy biznesowe.

10. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

W walce z nielegalnym podrabianiem papierów wartościowych sieć Qubus Hotel wdrożyła systemy takie jak:

 • AML – Anti-Money Laundering System
 • MDR – Mandatory Disclosure Rules System

Ponadto przestrzegamy także stosownych regulacji oraz praw.


Wybierz spośród 11 hoteli

? Wprowadź kod promocyjny

Przyjazd

28

marzec 2023

Wyjazd

29

marzec 2023

Liczba gości

1
? Ilość dzieci będziesz mógł wprowadzić w kolejnym kroku rezerwacji.
Najlepsze ceny zawsze na naszej stronie
Proszę wybrać miasto

pn
wt
śr
cz
pt
so
nd

pn
wt
śr
cz
pt
so
nd
Przyjazd - Wyjazd (pobyt na %s nocy)