Live [^] Chat Software

Inwestor w Kapitał Ludzki po raz 4 dla Qubus Hotel

To już czwarte wyróżnienie firmy Qubus Hotel przez kapitułę programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Kolejny prestiżowy tytuł firma zawdzięcza wysokim ocenom przyznanym przez swoich pracowników.

Ideą programu jest docenienie i wyróżnienie pracodawców, którzy świadomie inwestują w swoją kadrę. W Qubus Hotel inwestycja ta przejawia się już na początku pracy w sieci, ponieważ nowo zatrudnieni pracownicy biorą udział w programach adaptacyjno - wdrożeniowych, a na dalszym etapie zatrudnienia mają możliwość skorzystania z licznych szkoleń specjalistycznych.

- Naszym pracownikom zapewniamy szereg szkoleń wewnętrznych, dzięki którym mają okazję poznania oraz nauki najlepszych standardów w branży hotelarskiej- mówi Artur Hajduk, Prezes Zarządu - zatrudnieni w Qubus Hotel mają także możliwość zdobywania wiedzy poprzez platformę e- learningową. Dodam, że ta forma edukacji została wysoko oceniona przez pracowników podczas ostatniego badania Inwestor w Kapitał Ludzki.

Firma Qubus Hotel sukcesywnie powiększa pakiet pozafinansowych form motywowania , co jest reakcją na potrzeby pracowników. Działania te pozwalają na budowanie wizerunku Qubus Hotel jako wartościowego pracodawcy, wrażliwego na oczekiwania pracowników. Świadczenia, z których można korzystać podczas pracy w sieci są różnorodne i przeznaczone dla różnych grup pracowniczych.

- Dostęp do prywatnej opieki medycznej to bez wątpienia świadczenie, które zatrudnieni w naszej firmie doceniają najbardziej. Dużym zainteresowaniem cieszą się także pakiety medyczne dla najbliższych, w ramach których z bogatej oferty medycznej mogą korzystać także członkowie rodzin naszych pracowników - dodaje Artur Hajduk - pracownicy chętnie korzystają również z dofinansowania do różnych form aktywizacji ruchowej. Nie mniej popularne są cykliczne programy pracownicze, w ramach których pomagamy sfinansować zakup podręczników i pomocy szkolnych dla dzieci pracowników czy zapewniamy stypendia dla wyróżniających się studiujących członków załogi.