Live [^] Chat Software

Qubus Hotel po raz trzeci laureatem programu Inwestor w Kapitał Ludzki!

Qubus Hotel po raz kolejny został wyróżniony za wysoką jakość polityki personalnej. Otrzymana nagroda jest potwierdzeniem tego, że realizowana przez firmę polityka kadrowa jest zgodna z oczekiwaniami pracowników.

Program certyfikacyjno - badawczy Inwestor w Kapitał Ludzki jest przeznaczony dla firm świadomie inwestujących w swoją kadrę. W Qubus Hotel inwestycja ta przejawia się już na początku pracy w sieci, ponieważ nowo zatrudnieni pracownicy biorą udział w programach adaptacyjno - wdrożeniowych, a na dalszym etapie zatrudnienia mają możliwość skorzystania z licznych szkoleń specjalistycznych. Qubus Hotel swoim pracownikom oferuje nie tylko zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, terminowo wypłacane wynagrodzenia czy bogaty pakiet socjalny, ale przede wszystkim stwarza możliwość poznania i nauki najlepszych standardów w hotelarstwie. Właśnie te aspekty zostały wysoko ocenione przez pracowników biorących udział w badaniu.

Udział w programie Inwestor w Kapitał Ludzki pozwolił firmie na ponowną analizę polityki personalnej . Wyniki tegorocznej edycji są potwierdzeniem tego, że wprowadzone w Qubus Hotel zmiany są zgodne z oczekiwaniami pracowników. Wskaźnik zadowolenia z pracy w sieci wzrósł bowiem aż o 10 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.

- Wyróżnienie to jest dla mnie pozytywnym bodźcem do działania i stanowi ogromną motywację - mówi Artur Hajduk, Prezes Zarządu - czuję się zobligowany i zmotywowany do kolejnych działań mających na celu ulepszenie warunków pracy w Qubus Hotel. Zależy mi na tym, aby poprzez ciągłą poprawę warunków pracy podnoszona była satysfakcja naszych Pracowników . Zdaję sobie sprawę z tego, że w ten sposób można budować wizerunek sieci Qubus Hotel jako solidnego i wartościowego pracodawcy - dodaje Artur Hajduk.

Warto przypomnieć, że Qubus Hotel jest także trzykrotnym laureatem „Solidnego Pracodawcy" (2008-2010), czyli programu wyróżniającego pracodawców promujących i wdrażających najciekawsze rozwiązania z zakresu HR.