Live [^] Chat Software

Qubus Quality


Polityka jakości Qubus Hotel

Qubus Quality to system jakości, który powstał w oparciu o 20 lat doświadczenia Qubus Hotel na polskim rynku hotelarskim. Jest wyrazem naszej wiary w to, że tworzenie marki kojarzonej z najlepszymi standardami jest procesem ciągłego doskonalenia i rozwoju.

W Qubus Hotel jesteśmy przekonani, że nie dokumenty czy instrukcje, a ludzie, którzy z najwyższą starannością wykonują swoje codzienne obowiązki, są gwarantem jakości naszych usług.

Fundament systemu Qubus Quality stanowią wartości firmowe, którymi Pracownicy Qubus Hotel kierują się w swojej codziennej pracy. To pozwala każdemu z nas utożsamiać się z jakością, która jest synonimem marki Qubus Hotel.

a

Gościnność - styl życia wyrażany przez uśmiech, pomocną dłoń, otwartość na potrzeby innych. Troska o naszych Gości, Kontrahentów i Pracowników

a

Efektywność - racjonalne podejście do posiadanych zasobów, doskonalenie swoich działań, mających na celu koncertowanie się na potrzebach Gości, Kontrahentów i Pracowników

a

Uczciwość - działanie zgodne z najwyższymi standardami etyki hotelarskiej, rozumianymi jako dyskrecja, poszanowanie praw stron, dotrzymywanie obietnic, terminów w stosunku do Gości, Kontrahentów i Pracowników

a

Zaangażowanie - działanie wykraczające poza schematy, wykazywanie się inicjatywą i elastycznością. Branie odpowiedzialności za podejmowane działania

a

Współpraca, którą rozumiemy jako tworzenie partnerskiej, opartej na szacunku, relacji z Gośćmi, Kontrahentami i Współpracownikami

a

Rozwój - dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami wewnątrz organizacji, wykorzystywanie i rozwijanie potencjału pracowników. To również doskonalenie naszych usług, na podstawie informacji zwrotnej, które przekazują nasi Goście bezpośrednio w hotelach i w kanałach on-line.

Qubus Hotel deklaruje, że każdy z Pracowników realizuje powyższą politykę jakości poprzez kierowanie się wartościami firmowymi w swoich codziennych działaniach.