Live [^] Chat Software

Proces rekrutacji

Szukamy osób, dla których podobnie jak dla nas, nie są obce wartości takie jak: gościnność, współpraca, zaangażowanie, efektywność, uczciwość i rozwój.


Etap 1 - Przesłanie aplikacji

Wszystkie aktualne oferty pracy znajdują się tutaj. Jeżeli interesuje Cię konkretna oferta, wypełnij załączony do niej formularz aplikacyjny. Jeżeli nie mamy w tej chwili odpowiedniej oferty, skorzystaj z formularza ogólnego -> Aplikacja spontaniczna. Wypełniając go, określ swoje zainteresowania zawodowe, dołącz CV. Twoja aplikacja znajdzie się w bazie, do której sięgamy w czasie rekrutacji.

                          

Etap 2 - Analiza i selekcja nadesłanych aplikacji

Nadesłane aplikacje są analizowane pod kątem bieżących potrzeb rekrutacyjnych, zgodności z profilem kandydata oraz stanowiska, na które poszukujemy pracownika.

 


Etap 3 - Rozmowa telefoniczna

Niekiedy rozmowa kwalifikacyjna poprzedzona jest wywiadem telefonicznym. Wówczas z osobami wybranymi podczas wstępnej selekcji kontaktujemy się telefonicznie w celu ustalenia dodatkowych informacji, które np. nie zostały zawarte w nadesłanej aplikacji.

                    

                                       


Etap 4 - Rozmowa kwalifikacyjna

Jeżeli Twoja aplikacja odpowiada profilowi kandydata, którego poszukujemy, zaprosimy Cię na spotkanie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej chcielibyśmy poznać Twoje doświadczenie, umiejętności i predyspozycje osobowościowe, a także wartości, którymi się kierujesz.

 

W zależności od procesu rekrutacji stosujemy także inne narzędzia:

  • Case study - które sprawdzą Twoją wiedzę merytoryczną.
  • Próbki pracy - możemy poprosić Cię o wykonanie zadania, jakie na co dzień wykonują nasi Pracownicy.
  • Testy językowe - określające poziom znajomości języka obcego, najczęściej angielskiego.
  • Testy kompetencyjne - pozwalające nam lepiej poznać Twoje potencjalne zachowania w miejscu pracy, umiejętności i predyspozycje.

Etap 5 - Weryfikacja referencji

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie, możemy poprosić Cię o podanie danych kontaktowych do osób, które będą mogły udzielić Ci referencji.


Etap 6 - Informacja zwrotna i decyzja o zatrudnieniu

Niezależnie od tego, jak poszło Ci na rozmowie rekrutacyjnej lub testach - zawsze poinformujemy Cię o wynikach rekrutacji. Jeżeli Cię wybierzemy, poinformujemy Cię także o formalnościach związanych z podpisaniem umowy o pracę.

                   

                                

Etap 7 - Adaptacja

Pierwszego dnia pracy spotkasz się ze swoim bezpośrednim przełożonym, który zapozna Cię z firmą, obowiązującymi standardami i procedurami. Przejdziesz też cykl szkoleń wprowadzających, które prowadzą nasi trenerzy wewnętrzni - praktycy z danej dziedziny.

 

Na każdym etapie gwarantujemy dyskrecję i zachowanie poufności.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.